EVN làm việc với đơn vị tư vấn xây dựng, phát triển thương hiệu EVN

Chiều 4/9, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức buổi làm việc với Công ty TNHH Truyền thông tương tác số KVH để xem xét phương án xây dựng thương hiệu EVN do đơn vị này đề xuất. Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm chủ trì buổi làm việc.

Trước đó, ngày 17/02/2020, EVN đã ban hành Quyết định số 239/QĐ-EVN về việc phê duyệt phạm vi công việc thuê tư vấn xây dựng Hệ thống nhận diện thương hiệu EVN bao gồm 2 hạng mục là Thiết kế tổng thể Hệ thống nhận diện thương hiệu EVN và Thiết kế chi tiết bộ nhận diện thương hiệu cho các đơn vị thành viên của EVN.

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Công ty TNHH Truyền thông tương tác số KVH.

Tại buổi làm việc, Công ty TNHH Truyền thông tương tác số KVH đã đưa ra 4 phương án xây dựng thương hiệu EVN, trong đó, chú trọng vào các hạng mục: Thiết kế quy chuẩn về cấu trúc chi tiết và nguyên tắc sử dụng nhãn hiệu EVN và nhãn hiệu các đơn vị thành viên của EVN; Thiết kế bố cục đồ họa đặc trưng nhận diện thương hiệu EVN; Thiết kế hệ thống các ứng dụng nhận diện thương hiệu EVN gồm: ứng dụng nhận diện qua văn phòng phẩm, ứng dụng nhận diện cảnh quan môi trường, ứng dụng nhận diện máy móc, phương tiện vận tải; Ứng dụng quảng cáo truyền thông.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm cho biết, Tập đoàn Điện lực Việt Nam hiện có nhu cầu thiết kế Hệ thống nhận diện thương hiệu thống nhất để áp dụng cho Công ty mẹ và các đơn vị thành viên của EVN với mục tiêu xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu EVN vững mạnh và có giá trị cụ thể.

"Trên cơ sở đó cùng với sự góp ý của các thành viên Tổ công tác xây dựng Hệ thống nhận diện thương hiệu EVN, Tập đoàn sẽ lựa chọn 01 mẫu nhận diện thương hiệu chuẩn để triển khai thiết kế chi tiết bộ nhận diện thương hiệu của EVN và các đơn vị thành viên trong EVN." - Phó Tổng giám đốc EVN nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 14/12/2018, Hội đồng thành viên EVN đã ban hành Nghị quyết số 558/NQ-HĐTV về việc xây dựng thương hiệu EVN. Bộ nhận diện thương hiệu EVN mới sau khi được xây dựng, phê duyệt và ban hành sẽ được áp dụng thay thế cho bộ nhận diện nhãn hiệu EVN được phê duyệt áp dụng từ năm 2009 cho tới nay.

Theo quy định tại Quy chế quản trị trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, EVN là chủ thể duy nhất có quyền sở hữu các nhãn hiệu thuộc Hệ thống nhãn hiệu EVN. Trong đó, EVN quy định nguyên tắc thiết kế, thực hiện việc thiết kế đăng ký bảo hộ nhãn hiệu các cấp để áp dụng chung, thống nhất trong Tập đoàn. 


  • 04/09/2020 04:48
  • Thanh Huyền