Đoàn thanh niên PC Long Biên hoàn thành các công trình thanh niên

Trong tháng 5/2018, Đoàn thanh niên PC Long Biên đã huy động 20 đoàn viên thanh niên thi công liên tục thay 4 tủ hạ thế tại TBA di dân Thạch Bàn, TBA Thượng Hội, TBA Viện nhiệt đới; thay 500m đường trục hạ thế, thay thế 60 hòm công tơ với tổng số 200 công tơ tại hai phường Cự Khối và Thạch Bàn.

Đoàn thanh niên PC Long Biên hoàn thành các công trình thanh niên đã đăng ký thi công trong tháng 5/2018.

Anh Nguyễn Tiến Anh, Bí thư Đoàn thanh niên PC Long Biên cho biết: Các TBA, đường trục hạ thế trên địa bàn phường Cự Khối và Thạch Bàn hầu hết được PC Long Biên tiếp nhận lại từ các đơn vị khác nên nhiều năm chưa được đầu tư cải tạo, lưới điện cũ nát cần được đầu tư sửa chữa. Bên cạnh đó, phụ tải sau các trạm biến áp này liên tục phát triển, dẫn đến một số đường trục bị nứt vỡ cáp, đường nhánh có cáp tiết diện nhỏ thường xuyên bị quá tải và nguy cơ mất an toàn trong vận hành.

Với quyết tâm cải tạo, nâng cao chất lượng cung cấp điện, đảm bảo cấp điện an toàn liên tục cho nhân dân khu vực phường Thạch Bàn và phường Cự Khối, PC Long Biên đã đề xuất Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội cải tạo lưới điện hạ thế tại hai phường trên và được duyệt trong công trình sửa chữa lớn năm 2018 “Cải tạo chỉnh trang lưới điện hạ thế phường Thạch Bàn, Cự Khối”.

Thể hiện tính xung kích của thanh niên, Đoàn thanh niên PC Long Biên đã đăng ký thi công một phần công trình trên. Đến cuối tháng 5/2018, Đoàn thanh niên đã hoàn thành công việc đã đăng ký với Công ty Điện lực Long Biên (gồm: thay 4 tủ hạ thế tại TBA di dân Thạch Bàn, TBA Thượng Hội, TBA Viện nhiệt đới; thay 500m đường trục hạ thế, thay thế 60 hòm công tơ với tổng số 200 công tơ tại hai phường Cự Khối và Thạch Bàn), đảm bảo cấp điện an toàn liên tục cho nhân dân phường Thạch Bàn, Cự Khối trong mùa nắng nóng. 

Anh Nguyễn Tiến Anh chia sẻ: Công trình năm nay rất thiết thực, thể hiện tính xung kích, đoàn kết, sáng tạo của thanh niên; góp phần hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, nâng cao tay nghề cho đoàn viên thanh niên. Chúng tôi rất tự hào đã góp phần đảm bảo phục vụ cung cấp điện sinh hoạt ổn định cho nhân dân và phục vụ tốt các nhiệm vụ an ninh, chính trị trên địa bàn.


  • 06/06/2018 09:24
  • Khánh Vân