Đoàn thanh niên Công ty Thủy điện Sơn La xây dựng công trình thanh niên

Đoàn thanh niên Công ty Thủy điện Sơn La vừa thực hiện xây dựng công trình “Đèn chiếu sáng đường giao thông từ khu tập thể hộ gia đình NMTĐ Lai Châu lên bản Noong Kiêng, thị trấn Nậm Nhùn”.

Công trình được thực hiện theo kế hoạch hoạt động công tác Đoàn và phong trào Đoàn thanh niên Công ty Thủy điện Sơn La năm 2022, chào mừng kỷ niệm “10 năm thành lập huyện Nậm Nhùn (02/11/2012 - 02/11/2022)”.

Các đoàn viên đang thực hiện lắp đặt các đèn năng lượng mặt trời trên các cột.

Quy mô công trình gồm 09 đèn năng lượng mặt trời, công suất 120W/đèn, tổng kinh phí thực hiện là 16.900.000 đồng, được trích từ Quỹ phúc lợi công ty.

Công trình đảm bảo an ninh trật tự khu vực, nâng cao đời sống không chỉ cho CBCNV thuộc Công ty Thủy điện Sơn La đang công tác tại NMTĐ Lai Châu mà còn cho người dân sinh hoạt tại địa phương thị trấn Nậm Nhùn khi di chuyển qua đoạn đường giao thông vào ban đêm từ khu tập thể hộ gia đình NMTĐ Lai Châu lên bản Noong Kiêng, thị trấn Nậm Nhùn.

Chương trình cũng nhằm hỗ trợ các xã xây dựng hệ thống đèn đường chiếu sáng, thắp sáng toàn bộ các tuyến đường qua khu dân cư tập trung góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn. Công trình khi đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt và đi lại dễ dàng hơn, đồng thời góp phần phòng chống tệ nạn xã hội, bảo đảm An ninh trật tự tại địa phương.

Tuyến đường từ khu tập thể hộ gia đình lên bản Noong Kiêng sáng rực sau khi có lắp đèn.

Việc thực hiện công trình “Đèn chiếu sáng đường giao thông từ khu tập thể hộ gia đình NMTĐ Lai Châu lên bản Noong Kiêng, thị trấn Nậm Nhùn” còn góp phần đẩy mạnh công tác đoàn kết tập hợp thanh niên; nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động Đoàn tại cơ sở và hưởng ứng công tác tuyên truyền về tiết kiệm điện trong đoàn viên, thanh niên.

Được biết, huyện Nậm Nhùn được thành lập 10 năm trước (02/11/2012 - 02/11/2022), trên phần diện tích tách ra từ hai huyện Sìn Hồ và Mường Tè, là huyện có tỉ lệ hộ nghèo rất cao trong đó bản Noong Kiêng là bản tập trung đa số các hộ gia đình thuộc hộ nghèo, đời sống kinh tế khó khăn.


  • 08/11/2022 03:22
  • Anh Sơn - Mạnh Tùng
  • 63