Công ty Truyền tải điện 4 được nhận bằng khen của Bộ Công an về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) vừa tổ chức lễ nhận Bằng khen của Bộ Công an về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021.

Ông Võ Đình Thủy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4 nhận Bằng khen của Bộ Công an về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021

Để đạt được thành tích trên, trong năm 2021, Đảng ủy PTC4 đã ban hành Nghị quyết số 093-NQ/ĐU ngày 12/5/2021 về việc lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự và phòng chống khủng bố năm 2021, qua đó phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với liền với công tác quản lý, vận hành lưới điện truyền tải đảm bảo, an toàn, liên tục, ổn định, đặc biệt là hệ thống truyền tải 500kV được triển khai rộng khắp, bài bản.

Trong năm 2021, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 4 luôn đảm bảo mọi điều kiện ưu tiên cho việc bảo vệ tốt an ninh, chính trị và trật tự, an toàn – xã hội tại các khu vực trọng điểm, các khâu trọng yếu của hệ thống truyền tải điện. Công ty đã tổ chức, thực hiện tốt các giải pháp toàn diện về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản công, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự trong mọi hoạt động của đơn vị.

Ngoài ra, PTC4 cũng luôn chú trọng đến việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn đơn vị về các yêu cầu cấp bách và cần thiết của việc xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự ”. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của CBCNV về nội dung, vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an.

Công ty cũng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên và người lao động trong PTC4 chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Ông Võ Đình Thủy- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC4  thay mặt tập thể CBCNV Công ty Truyền tải điện 4 trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bộ Công an, sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền địa phương, Ban Giám đốc, lãnh đạo phòng chức năng của Công an TP.HCM và công an các tỉnh có đường dây truyền tải điện do PTC4 quản lý đi qua.

Trong thời gian tới công ty sẽ tiếp tục thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện quốc gia cũng như an ninh trật tự của đất nước.


  • 23/06/2022 06:00
  • Đinh Liên
  • 307