Công ty Lưới điện cao thế miền Trung sắp xếp lại lao động

Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) vừa có buổi làm việc với Công ty Lưới điện cao thế miền Trung (CPCCGC) về việc sắp xếp lao động sau khi chuyển các TBA 110 kV từ có người trực sang không người trực. Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNCPC Trần Đình Nhân chủ trì buổi làm việc.

Cùng tham dự có Phó Tổng giám đốc EVNCPC Nguyễn Thành, Chủ tịch Công đoàn EVNCPC Phạm Quốc Khánh cùng các Ban chức năng Tổng công ty.

Tại cuộc họp, Giám đốc CPCCGC Phạm Bá Hùng đã trình bày lộ trình tự động hóa TBA 110 kV do Công ty quản lý. Theo đó, tháng 9/2017, CPCCGC có 22 TBA không người trực; đến 31/12/2017 có 50 TBA không người trực; 31/12/2018 có 81 TBA không người trực. Từ năm 2019 - 31/12/2020, EVNNPC dự kiến hoàn thành 100% TBA không người trực với khoảng 162 trạm.

Lãnh đạo CPCCGC trình bày thực trạng lao động và phương án sắp xếp lao động.

Tính đến thời điểm hiện tại, CPCCGC đang quản lý 89 TBA, trong đó có 22 trạm không người trực với tổng số lao động để quản lý và vận hành là 731 người. Đến 31/12/2017, khi số TBA không người trực từ 22 trạm tăng lên 50 trạm thì số lao động dôi dư là 106 người. Và đến 31/12/2020, số TBA không người trực tăng lên 162 trạm thì dự kiến số lao động dôi ra là 266 người.

Để giải quyết công việc cho số lượng lao động do quá trình tự động hóa trên, lãnh đạo CPCCGC cũng đã trình bày phương án sắp xếp, bố trí lao động dôi ra sau khi chuyển các TBA sang không người trực và tách khâu lao động dịch vụ ra khỏi lao động sản xuất điện. Lãnh đạo đơn vị, tổ chức Công đoàn Công ty cùng các đơn vị của CPCCGC đã có những kiến nghị, đề xuất về tâm tư nguyện vọng của người lao động với lãnh đạo Tổng công ty.

Phó Tổng giám đốc EVNCPC Nguyễn Thành chia sẻ, người lao động chắc chắn phải chịu ảnh hưởng từ quá trình tự động hóa lưới điện của EVNCPC khi TBA vận hành từ có người trực sang không người trực. Nhưng xu hướng phát triển của EVN buộc người lao động chúng ta phải biết có sự thay đổi này, tất cả phụ thuộc vào sức khỏe, năng lực của người lao động đáp ứng được công việc của mình trong tình hình mới. Vì vậy ông Thành lưu ý: “Đối với người lao động trong diện dôi dư, lãnh đạo CPCCGC cần phải công tâm để đánh giá dựa trên năng lực thực sự của họ chứ không phải do quen biết”.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNCPC Trần Đình Nhân chỉ đạo tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNCPC Trần Đình Nhân khẳng định, lộ trình tự động hóa, hiện đại hóa là tất yếu trong bối cảnh hiện nay, thể hiện bằng những quyết định của Chính phủ. Thực hiện chủ trương trên, EVN đã yêu cầu các Tổng công ty phải giảm lao động, tăng năng suất lao động. Vì vậy việc giảm lao động của CPCCGC là tất yếu, nhưng giảm như thế nào cho phù hợp là vấn đề cần phải lưu tâm.

Tổng giám đốc cũng đã đánh giá cao CPCCGC vì 3 năm qua đã không tuyển lao động, mặc dù mỗi năm đơn vị đưa vào vận hành 15 TBA. Các chi nhánh đã tự cân đối, không tăng thêm người, góp phần tăng năng suất lao động, giảm biên chế của Tổng công ty.

Theo chủ trương sắp tới đây, 20 TBA do các Công ty Điện lực là Đà Nẵng và Khánh Hòa quản lý sẽ chuyển về dưới sự quản lý và vận hành của CPCCGC nên nâng số trạm do Công ty quản lý lên 109 trạm, cùng với đó số lượng người lao động trong diện dôi dư sẽ tăng lên. Vì vậy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc đề nghị CPCCGC chủ động tuyên truyền cho người lao động chủ trương về hưu sớm để nhận tiền hỗ trợ... đồng thời Tổng công ty còn áp dụng trả lương bán thời gian do Tổng công ty ban hành sử dụng cho người lao động ít việc làm hoặc tạm thời không có việc.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNCPC cho biết, EVNCPC sẽ thành lập Công ty dịch vụ Điện lực đóng tại Đà Nẵng để đảm nhận công tác đầu tư xây dựng của CPCCGC, các công tác hạng mục sửa chữa lớn, đảm nhận công tác xây lắp trên lưới điện trung áp… Trong các phương án này, quan điểm của Tổng công ty là không giảm tiền lương người lao động của CPCCGC.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc khẳng định: “Đề nghị Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn CPCCGC thực hiện tuyên truyền để người lao động chia sẻ về thông tin này và yên tâm công tác. Từ nay đến năm 2020, Tổng công ty sẽ không sa thải ai, chỉ thực hiện các quy định của Tổng công ty trên tinh thần tự nguyện của người lao động…”.


  • 12/09/2017 09:50
  • Nguyễn Phượng
  • 3061