Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi, động viên CNVC-LĐ Công ty Thủy điện Ialy

Ngày 6/5, đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đến thăm hỏi và động viên người lao động Công ty Thủy điện Ialy nhân Tháng công nhân 2019.

Công đoàn ĐLVN thăm hỏi và tặng quà người lao động Công ty Thủy điện Ialy. Nguồn ảnh: Ialyhpc.

Đoàn công tác của Công đoàn Điện lực Việt Nam có ông Uông Quang Huy, Trưởng Ban chính sách - Pháp luật; ông Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban chính sách - Pháp luật và bà Đinh Thị Thanh Bình - Trưởng Ban Tài chính Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Công đoàn Công ty Thủy điện Ialy đã báo cáo đoàn công tác tình hình hoạt động của Công đoàn và phong trào CNVC-LĐ năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019; tình hình chuyển dịch lao động sau khi tách bộ phận sửa chữa... Bên cạnh đó, nêu các kiến nghị về chế độ, chính sách cho người lao động của Công ty.

Đoàn công tác đã trao đổi và ghi nhận các kiến nghị để báo cáo Công đoàn Điện lực Việt Nam xem xét, giải quyết. Đồng thời, thăm hỏi và trao tặng tập thể người lao động Công ty Thủy điện Ialy số tiền 50 triệu đồng trích từ Quỹ tương trợ xã hội Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đây là nguồn động viên người lao động nhân Tháng công nhân, tạo động lực để CNVC - LĐ tiếp tục nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.