Công đoàn Điện lực Việt Nam tập huấn nghiệp vụ mạng lưới ATVSV 2022

Ngày 30/6, tại Nghệ An, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV) 2022 cho gần 200 cán bộ công đoàn ở các đơn vị trực thuộc.

Tham dự có ông Đỗ Đức Hùng - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; ông Phạm Hồng Long – Trưởng ban An toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam; ông Nguyễn Quốc Minh – Trưởng ban Khoa học Công nghệ & Môi trường Tập đoàn Điện lực Việt Nam và gần 200 cán bộ công đoàn phụ trách công tác an toàn tại các đơn vị của EVN.

 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ mạng lưới ATVSV 2022.

Hội nghị nhằm nâng cao kiến thức, trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, người làm công tác ATVSLĐ, không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, giảm thiểu, phòng tránh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, từ đó khẳng định vai trò và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn trong công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng cho biết, việc tổ chức tập huấn, bổ túc, trang bị kiến thức ATVSLĐ được công đoàn các cấp tổ chức thường xuyên hàng năm. Năm 2022 là năm “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”. Do đó, Công đoàn ĐLVN tổ chức Hội nghị tập huấn này nhằm cung cấp thông tin cho cán bộ công đoàn làm công tác an toàn và các ATVSV các cấp trong Tập đoàn hiểu rõ hơn những chỉ đạo của Tập đoàn và Công đoàn ĐLVN về nghiệp vụ công tác ATVSLĐ của tổ chức Công đoàn.

Ông Đỗ Đức Hùng, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

Ông Đỗ Đức Hùng nhấn mạnh, ngành Điện có đặc thù tiềm ẩn rủi ro rất cao, tính chất công việc phức tạp và nguy hiểm, vì vậy, công tác an toàn, vệ sinh lao động luôn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp chuyên môn và tổ chức công đoàn.

Cũng trong hội nghị, ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: Trong thỏa ước lao động tập thể của công ty mẹ Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa qua đã nâng mức thưởng cho ATVSV, nâng mức phụ cấp cho người làm công tác cũng đã khuyến khích người lao động tham gia công tác mạng lưới an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị. Tuy nhiên, các quy định, quy chế về khen thưởng đã làm nhưng chưa thường xuyên và liên tục; công tác tổ chức và quy định còn chưa thống nhất như việc bầu thay thế người làm công tác này khi thay đổi chưa bổ sung kịp thời; sự can thiệp của chuyên môn vào tổ chức mạng lưới cũng như người làm công tác an toàn vệ sinh viên còn nhiều; việc tổ chức tập huấn; sơ kết, tổng kết còn chưa theo định kỳ...

Cũng theo ông Huy, thời gian tới, những quy định, tổ chức hoạt động và quản lý mạng lưới ATVSV sẽ được thống nhất ban hành trong Tập đoàn theo Chỉ thị Liên tịch giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đang được lấy ý kiến góp ý của các đơn vị để đảm bảo hiệu quả, nâng cao chất lượng từ cấp cơ sở đến các tổng công ty và tập đoàn.

Với sự tập trung và trách nhiệm, Hội nghị tập huấn nghiệp vụ mạng lưới ATVSV 2022 đã đạt đượcthực hiện nghiêm túc, đảm bảo nội dung thông tin, trao đổi, thảo luận xung quanh việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong Công tác An toàn vệ sinh lao động.


  • 30/06/2022 04:08
  • Thuý Linh
  • 243