Công đoàn Điện lực Việt Nam sơ kết Nghị quyết 10c và Chỉ thị 04 và biểu dương ATVSV tiêu biểu năm 2022

Ngày 30.6, tại Nghệ An, Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 10c/NQ- BCH, Chỉ thị 04/CT – TLĐ của Tổng liên đoàn, biểu dương và tập huấn nghiệp vụ về mạng lưới an toàn vệ sinh viên năm 2022.

Tham dự hội nghị có ông Đỗ Đức Hùng - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; ông Phạm Hồng Long – Trưởng ban An toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam; ông Nguyễn Quốc Minh – Trưởng ban Khoa học Công nghệ & Môi trường Tập đoàn Điện lực Việt Nam và gần 200 cán bộ công đoàn phụ trách công tác an toàn tại các đơn vị của EVN.

Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 10c/NQ- BCH, Chỉ thị 04/CT – TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác an toàn vệ sinh lao động của tổ chức công đoàn.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng cho biết: thực hiện Nghị quyết số 10c ngày 12/01/2017 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới”.

Ngay từ ngày đầu mỗi năm, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo công đoàn các cấp duy trì và thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, thường xuyên kiểm tra tại các đơn vị thực hiện công tác ATVSLĐ tại hiện trường sản xuất.

Định kỳ 6 tháng và cả năm có sơ kết và tổng kết đánh giá công tác này, từ đó chấn chỉnh các việc chưa thực hiện tốt và đề ra biện pháp khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất. Khen thưởng các tập thể cá nhân thực hiện tốt về công tác ATVSLĐ.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 10c và Chỉ thị 04 trong toàn Tập đoàn đã có các kết quả tích cực đó là: số vụ tai nạn lao động giảm dần theo các năm đặc biệt số tai nạn lao động chết người. Tại các đơn vị môi trường làm việc ngày càng được cải thiện đảm bảo đạt các tiêu chí đề ra.

Cũng trong hội nghị, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Công ty Điện lực Bến Tre – Tổng công ty Điện lực miền Nam đã phát biểu chia sẻ các việc đã làm được, các thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai Nghị quyết 10C và Chỉ thị 04. 

Đặc biệt, Công đoàn Điện lực Việt nam đã khen thưởng 16 tập thể và 21 cá nhân có thành tích nổi bật nhất trong việc thực hiện Nghị quyết 10C và Chỉ thị 04. Biểu dương 44 an toàn vệ sinh viên tiêu biểu năm 2022. Điều này đã đánh giá việc triển khai tại các cấp công đoàn thực hiện nghiêm túc và tạo được làn sóng thi đua trong nội bộ các đơn vị và trong toàn Tập đoàn.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng trao bằng khen cho 16 tập thể có thành tích nổi bật nhất trong việc thực hiện Nghị quyết 10c và Chỉ thị 04.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng và Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Uông Quang Huy trao Bằng khen cho các an toàn vệ sinh viên tiêu biểu năm 2022.