Công đoàn Điện lực Việt Nam hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh, liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), Công đoàn Điện lực Việt Nam đã có văn bản số 204/CV-CĐĐVN ngày 27/6 đề nghị công đoàn trực thuộc triển khai các hoạt động phát huy truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Theo đó, tuyên truyền trong CNVC-LĐ về ý thức trách nhiệm, lòng biết ơn đối với những người con ưu tú, những liệt sĩ ngành Điện đã hy sinh xương máu vì dân, vì nước; những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng; phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; vận động CNVC-LĐ hưởng ứng các hoạt động bằng việc làm cụ thể để động viên, giúp đỡ các thương binh, gia đình liệt sĩ; chú trọng đến người lao động, gia đình CNVC-LĐ của đơn vị, của ngành Điện đã có công với đất nước.

Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần như xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đại đoàn kết, thăm hỏi, động viên, tặng quà, giúp đỡ... các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng được các đơn vị phụng dưỡng, các trung tâm, tổ chức xã hội chăm sóc thương bệnh binh tại địa phương.