Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ các đơn vị trực vận hành phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành quyết định số 176/QĐ-CĐĐLVN ngày 30/7/2020 hỗ trợ người lao động thuộc 7 đơn vị trực vận hành hệ thống điện trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, với tổng số tiền 270 triệu đồng.

Đội ngũ CBCNV ngành Điện tại khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam quyết tâm đảm bảo đủ điện phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 và đời sống của nhân dân. Nguồn ảnh: PC Đà Nẵng.

Theo đó, để đảm bảo tăng cường công tác phòng chống dịch như: Trang bị cho người lao động nước sát khuẩn, khẩu trang; vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng… và hỗ trợ thêm cho bữa ăn của người lao động tại nơi cách ly, Công đoàn Điện lực Việt Nam xem xét hỗ trợ cho người lao động trực cách ly đảm bảo vận hành hệ thống điện trong dịch COVID-19 tại một số đơn vị khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam.

7 đơn vị được hỗ trợ gồm: Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng; Công ty Điện lực Quảng Nam (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung); Công ty Truyền tải điện 2 (trực thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia); Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung (trực thuộc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia); Công ty Thủy điện Sông Bung (trực thuộc Tổng công ty Phát điện 2); Công ty Thủy điện A Vương và Công ty Thủy điện Sông Tranh (thuộc Tổng công ty Phát điện 1).

Số tiền hỗ trợ được trích từ nguồn kinh phí của Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Đây là hành động kịp thời, thiết thực của tổ chức Công đoàn nhằm chung tay, đồng hành cùng các đơn vị trong công tác đảm bảo đủ điện tại các địa phương trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Chi tiết Quyết định xem file đính kèm

QD176CDDLVN.pdf