EVNPSC tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022

Ngày 18/6, tại Hòa Bình, Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC) tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022.

Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC) được thành lập năm từ 2019, được giao nhiệm vụ quản lý kỹ thuật và sửa chữa thiết bị tại 7 nhà máy thủy điện, 1 nhà máy nhiệt điện trực thuộc EVN bao gồm 41 tổ máy.

CBCNV lao động phân bố tại 3 miền Bắc, Trung, Nam với khoảng cách địa lý xa nhau, địa hình miền núi, vùng sâu, vùng xa; đường giao thông đi lại khó khăn, có nhiều nguy cơ ách tắc, sạt lở, mất an toàn nhất là trong mùa mưa lũ. Địa bàn quản lý rộng trên nhiều tỉnh thành khắp cả nước; cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động phong trào văn hóa, thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ… còn thiếu, chưa đáp ứng hết được yêu cầu, nguyện vọng của CBCNV.

Đoàn chủ tịch chủ trì Hội nghị

Do điều kiện hoạt động tại một số khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới nên việc thu hút và lưu giữ nhân lực lao động có trình độ chuyên môn cao cũng gặp một số khó khăn nhất định. Trình độ, chất lượng lao động giữa các phân xưởng trong Trung tâm chưa đồng đều.

Các thiết bị công nghệ của các nhà máy thủy điện khác nhau, với nhiều thế hệ CBCNV nên cần phải được bồi huấn, đào tạo, cập nhật kiến thức kịp với xu thế của thời đại khoa học công nghệ.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất, nhưng với sự đoàn kết, sáng tạo, EVNPSC đã thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Trong đó đã hoàn thành đúng thời gian, tiến độ đảm bảo an toàn, chất lượng công tác sửa chữa lớn theo danh mục đa được phê duyệt. EVNPSC ổn định cơ cấu tổ chức, hoàn thành việc ban hành các quy định, quy chế nội bộ của Trung tâm. Đảm bảo công tác phối hợp với các đơn vị phát điện đúng quy định phối hợp EVN đa ban hành, Quy trình phối hợp giữa Trung tâm và từng đơn vị phát điện để công tác sửa chữa tại các nhà máy đảm bảo tiến độ, an toàn, chất lượng.

Thực hiện tổ chức công tác theo chủ đề năm 2021 của EVN “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, Trung tâm đa đưa ra các giải pháp áp dụng công nghệ vào trong công tác sửa chữa, vận hành tại các nhà máy.

Chấp hành tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Thực hiện các kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức mới trong các lĩnh vực tiên tiến đòi hỏi kỹ thuật cao.

EVNPSC đẩy mạnh và phát huy phong trào sáng kiến, cải tiến về quản lý và kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tăng năng suất lao động. Đảm bảo các chế độ chính sách, tiền lương, tiền thưởng cho người lao động theo quy định của Nhà nước và của EVN, xây dựng trình EVN định biên lao động sửa chữa thường xuyên.

EVNPSC vinh danh người lao động tiêu biểu trong năm qua

Tại Hội nghị, các đại biểu đại diện cho tất cả các đơn vị thuộc EVNPSC đã tham gia thảo luận và có ý kiến đề xuất về các văn bản tại hội nghị. Đoàn chủ tịch giải quyết các kiến nghị, đề xuất của người lao động. Lấy ý kiến của từng đơn vị đóng góp vào dự thảo hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong EVNPSC.

Tại Hội nghị Giám đốc EVNPSC - Phan Đình Hòa giải đáp các ý kiến, kiến nghị từ cơ sở đã được tổng hợp và gửi hội nghị trước đó. Một số vấn đề tồn tại giao nhiệm vụ cho các Phòng/bộ phận liên quan nghiên cứu đề xuất giải quyết triệt để các tâm tư, vướng mắc tại đơn vị. Ông Phan Đình Hòa – Giám đốc EVNPSC cũng đã làm rõ và quán triệt một số nội dung chính tại hướng dẫn nêu ra tại Hội nghị và biểu quyết thông qua Hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành biểu quyết và 100% thống nhất các nội dung nghị quyết của Hội nghị.


  • 20/06/2022 06:00
  • Đinh Liên
  • 130