Chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nhâm Dần 2022

Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, các cấp công đoàn trong hệ thống Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp chăm lo, thăm hỏi đoàn viên và người lao động với tổng số tiền hơn 85,9 tỷ đồng.

Để tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã báo cáo Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam và phối hợp với Tổng Giám đốc EVN xây dựng kế hoạch các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động, đặc biệt là chăm lo cho những CBCNV phải đảm nhận công việc trực cách ly dịch COVID-19 để đảm bảo vận hành hệ thống điện ổn định, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng (thứ tư từ phải sang) thăm hỏi, tặng quà cho CBCNV Công ty Điện lực Hoàn Kiếm nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: ĐVCC.

Cụ thể, trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, các cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động: thăm hỏi, động viên 12.581 CNVCLĐ trực Tết, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; Thăm hỏi 10.500 CNVCLĐ cách ly tập trung để đảm bảo điện Tết trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; Chăm lo trợ cấp cho 100.756 CNVCLĐ theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn;

Bên cạnh đó, Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng tổ chức thăm hỏi 5.582 gia đình CNVCLĐ thuộc diện chính sách; Thăm hỏi 610 gia đình CNVCLĐ bị tai nạn lao động, mất sức lao động; trợ cấp cho 3.570 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà Tết cho 13.500 CNVCLĐ đã nghỉ hưu; trao tặng 05 nhà Mái ấm công đoàn trong dịp Tết; thăm hỏi, trợ cấp khác cho 12.122 CNVCLĐ… với tổng số tiền hơn 85,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cấp Công đoàn trong hệ thống Công đoàn Điện lực Việt Nam còn tổ chức nhiều hoạt động động từ thiện, xã hội ở địa phương trong dịp Tết, thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng...  với tổng số tiền hơn 9,9 tỷ đồng.

Đây là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, kịp thời của các cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam đối với đoàn viên, người lao động cũng như cộng đồng xã hội trong dịp Tết, với phương châm các hoạt động của tổ chức Công đoàn luôn hướng về cơ sở, vì lợi ích của đoàn viên, người lao động trong toàn Tập đoàn.


  • 09/02/2022 04:56
  • Thanh Huyền
  • 148