• 17/11/2021

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa có văn bản số 559/CĐĐVN-TGNC ngày 16/11/2021 gửi các Công đoàn trực thuộc về việc triển khai khóa học khí công Himalaya cho CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.


  • 17/11/2021

Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa thống nhất ban hành Kế hoạch liên tịch số 6793/KHLT-EVN-CDDVN về việc triển khai đề án "Cẩm nang chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam".


  • 29/10/2021

Sáng 29/10, tại Hà Nội, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Xuân Nam đã chủ trì cuộc họp triển khai đề án "Cẩm nang chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam".


  • 23/02/2021

Cẩm nang chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCNV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đã được phát hành trên mạng xã hội YouTube với kênh mang tên "Cẩm nang Chăm sóc sức khỏe ban đầu EVN". Điều này sẽ tạo thêm sự thuận tiện hơn cho CBNV, người lao động EVN trong quá trình tra cứu, lưu trữ và sử...


  • 07/01/2021

Sáng 7/1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị trực tuyến về truyền thông đề án “Cẩm nang chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”. Ông Nguyễn Xuân Nam - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn chủ trì hội nghị, cùng với sự tham dự của các đơn...


  • 07/01/2021

Để đáp ứng yêu cầu duy trì, nâng cao sức khỏe, hạn chế tai nạn thương tích của toàn thể CBCNV trong quá trình lao động cũng như trong sinh hoạt hàng ngày, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa qua đã biên soạn và ban hành cuốn “Cẩm nang chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên Tập đoàn Điện lực Quốc...