• 10/08/2020

Liên quan đến việc xét nghiệm COVID-19, mới đây Bộ Y tế có Công văn số 4051/BYT-KHTC gửi đến Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19. 


  • 04/08/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, trong đó quy định hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp.


  • 22/07/2020

Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.


  • 29/06/2020

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 954 (ngày 2/6/2020) về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân.


  • 09/06/2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 4/6/2020, ban hành chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.


  • 03/06/2020

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.


  • 29/05/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 58/2020/NĐ-CP (ngày 27/5/2020) quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.


  • 25/05/2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 659/QĐ-TTg (ngày 20/5/2020) phê duyệt Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030.


  • 27/04/2020

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 29/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.


  • 27/04/2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.