• 14/02/2019

1. Thiên nhiên ban cho ta cuộc sống không lâu dài, nhưng ký ức về một cuộc đời sống đẹp thì còn lại mãi mãi. (M. Xi - xê - rô)


  • 24/12/2018

1. Chấp nhận thất bại với lòng kiêu hãnh, chấp nhận lời phê bình bằng tư thế đĩnh đạc, nhận vinh dự với sự nhún nhường - đó là dấu hiệu của sự trưởng thành và độ lượng. (William Arthur Ward)


  • 21/11/2018

1. Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ. (Galileo)
  • 23/08/2018

1. Chúng ta không hiểu được tình yêu thương của cha mẹ cho tới khi chính chúng ta trở thành cha mẹ. (Henry Ward Beecher)


  • 03/07/2018

1.    Sự cao cả là không cảm thấy ghen tị khi người khác đạt được thành công mà mình khao khát. (Lik Hock Yap Ivan)


  • 22/05/2018

'Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi!'.