• 22/07/2020

Ngày 22/7, tại tỉnh Kiên Giang, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức tập huấn chuyên đề “Nghệ thuật cân bằng giữa công việc và gia đình”. Hơn 100 cán bộ công đoàn, nữ CNVCLĐ từ các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam tham dự chương trình.


  • 10/06/2020

Ngày 9/6, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) về Chương trình đào tạo Gender Equity Executive Leadership - chương trình đào tạo nhân sự cấp cao, cấp trung triển khai các kế hoạch về bình đẳng giới. Buổi làm việc diễn ra dưới hình...


  • 16/09/2019

Là đánh giá của ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Hội nghị sơ kết Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2016-2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), sáng 13/9, tại Quảng Ninh.


  • 24/04/2019

Đây là kết quả của việc thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho lao động nữ trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) năm 2018, góp phần xây dựng nguồn nhân lực bình đẳng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phát triển...


  • 04/04/2019

Ngày 2/4, tại Đà Nẵng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội thảo Chương trình đào tạo cố vấn. Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm chủ trì Hội thảo.


  • 04/04/2019

Ngày 3/4, tại TP Đà Nẵng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Bình đẳng giới - Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2019.


  • 16/01/2019

Vừa qua, khóa đào tạo Kỹ năng lãnh đạo nữ cho các cán bộ nữ đương nhiệm, nhân sự nữ thuộc diện quy hoạch cán bộ các cấp trong Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã được tổ chức thành công tại TP.Hồ Chí Minh.


  • 27/12/2018

Vừa qua, tại Hà Nội, lớp đào tạo kỹ năng lãnh đạo nữ EVN đã được tổ chức với sự tham gia của 50 học viên đến từ các đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN.


  • 23/11/2018

Chương trình đào tạo Lãnh đạo nữ năm 2018 do Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức tại thành phố Huế, từ ngày 21 - 24/11.


  • 17/11/2018

Tổng công ty Điện lực TP. HCM (EVNHCMC) được nhận Chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu, ngày 14/11, trở thành doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam đạt được Chứng chỉ này.