• 11/04/2019

Dưới đây là những câu nói của người thành công đã, đang và sẽ giúp truyền cảm hứng trong cuộc sống của nhiều người:  • 23/03/2019

Bức ảnh “Thợ điện với bà con vùng cao” của tác giả Hồng Hoa đã khắc họa sự gần gũi, tình công - nông bền chặt của những người làm điện với bà con các dân tộc thiểu số nơi vùng sâu vùng xa của Tổ quốc .  • 13/03/2019

Biết thay đổi thì luôn dẫn đầu, thành công. Không chịu thay đổi thì mãi bình chân như vại, giẫm chân tại chỗ. Câu chuyện dưới đây sẽ cho bạn biết lý do vì sao…


  • 07/03/2019

Phụ nữ làm kinh doanh có thể gặp muôn vàn những khó khăn, thử thách. Đôi lúc họ sẽ cảm thấy nản lòng và muốn dừng bước. Nhưng chỉ cần giữ vững niềm tin và tiếp tục cố gắng, họ có thể tạo ra những điều tuyệt vời. Dưới đây là một số câu nói truyền động lực của những người phụ nữ nổi tiếng trên thế...  • 28/02/2019

Bức ảnh “Sửa chữa điện live-line, nghề nguy hiểm” của tác giả Đăng Đệ. Trong ảnh, Đội sửa chữa điện nóng của Công ty Điện lực Quảng Nam đang đấu nối đường dây 22 kV mang điện.  • 22/02/2019

Có câu: “Nước sâu thì chảy chậm, mà lời nói chậm là lời của quý nhân, người không tức giận ấy không phải người đần mà là người khôn đại trí”. Lời giận trong lòng không nói ra cũng chẳng phải do khiếp sợ, mà là người biết suy trước nghĩ sau, tâm điềm ý đạm, tứ bề giữ ý người khác.