Tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thanh niên EVN

 Mới đây Đoàn thanh niên EVN đã có Hướng dẫn số 03-HD/ĐTNEVN về chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần học tập suốt đời, phổ biến tới đoàn viên thanh niên toàn Tập đoàn.

Theo đó, trong giai đoạn 2016 -2020, chuyên đề học tập sẽ được xây dựng theo từng năm dành cho cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên. Mỗi chuyên đề thực hiện trong một năm và trọng tâm là dịp 19/5 hàng năm. 

Đối với cán bộ Đoàn, việc học tập, quán triệt và tuyên truyền sẽ được tổ chức sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng hình thức phong phú sinh động. Đối với đoàn viên thanh niên, các cấp bộ đoàn sẽ xây dựng các nội dung tài liệu “Hỏi - Đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thành bộ công cụ như biểu đồ hình ảnh, phim ngắn… để phổ biến rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trang tin điện tử...

Bên cạnh đó, để việc học tập chuyên đề đạt hiệu quả cao, mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện phong cách người cán bộ đoàn, đoàn viên trong thời kỳ mới.

Việc học tập chuyên đề cũng sẽ được lồng ghép vào các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, các ngày truyền thống, ngày thành lập Đoàn, Hội, Đội. Các mô hình, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng sẽ được tuyên truyền rộng rãi để tạo động lực và lan tỏa trong đoàn viên thanh niên.

Chi tiết nội dung Hướng dẫn có trong file đính kèm 

11_05_17%20HDhoctaptuyentruyentutuonghcm%20(1).pdf


  • 11/05/2017 04:04
  • Tin: Thanh Huyền