PC Sơn La: Phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên báo chí

Ngày 16/5, Công ty Điện lực Sơn La tổ chức gặp mặt đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La nhằm chia sẻ thông tin về kết quả hoạt đồng công tác của đơn vị trong những tháng đầu năm, cũng như phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền năm 2017.

Năm 2016, Công ty Điện lực Sơn La đã phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương kịp thời tuyên truyền về các hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác khắc phục hậu quả thiên tai; đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; tiến độ thực hiện Dự án cấp điện lưới Quốc gia cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn tỉnh… Theo đó, đã có 30 phóng sự và 550 tin, bài, ảnh đăng tải trên các loại hình báo chí.

Trong năm 2017, PC Sơn La mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, phối hợp tuyên truyền, phổ biến những đổi mới của ngành Điện trong việc đa dạng hóa các hình thức thu tiền điện; công tác chăm  sóc khách hàng của Tổng công ty, Tháng tri ân khách hàng và các hoạt động khác; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện và sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.


  • 18/05/2017 09:15
  • Ngọc Diệp