PC Phú Thọ: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ

Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lần thứ nhất năm 2017 với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”, PC Phú Thọ đã xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Diễn tập sự cố PCTT & TKCN tại Điện lực Lâm Thao

Ngay từ những ngày đầu tháng 5/2017, Công ty đã tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu về chủ đề ATVSLĐ tại trụ sở Công ty và 11 điện lực trực thuộc; phát 4.500 cuốn cẩm nang ATVSLĐ cho CBCNV và khách hàng sử dụng điện; tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền cho CBCNV trong Công ty về công tác ATVSLĐ; cử 25 CBCNV tham dự lễ phát động tại sân Bảo tàng Hùng Vương - Thành phố Việt Trì; tổ chức diễn tập PCTT & TKCN tại Điện lực Lâm Thao…

Với đặc thù của ngành Điện là một ngành đòi hỏi công tác an toàn rất cao, được thực hiện thường xuyên và không chỉ dừng lại ở một tháng hành động, vì vậy ngay từ đầu năm 2017, Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh lao động và xây dựng kế hoạch thực hiện công tác này trong cả năm 2017.

Ông Phùng Thế Phiến, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, việc đẩy mạnh bồi huấn về công tác an toàn cho người lao động sẽ giúp cho người lao động và người sử dụng lao động có thể phối hợp, thưc hiện tốt các biện pháp an toàn nhằm giảm thiểu cũng như không để xảy ra tai nạn lao động khi làm việc trên lưới.

Năm 2017, Ban thường vụ Công đoàn Công ty đã phối hợp với các phòng chức năng tổ chức nhiều khóa huấn luyện, bồi dưỡng như: Huấn luyện cấp chứng chỉ sơ cấp cứu ban đầu; bồi huấn nghiệp vụ an toàn vệ sinh viên năm 2017…

Công ty đã phát động phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp” tới tất cả các đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, cũng như cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động. Bên cạnh đó, định kỳ 2 lần/năm, Công ty tổ chức khám sức khỏe cho CBCNV với mong muốn đảm bảo sức khỏe toàn diện cho chính người lao động, phòng chống tai nạn và bệnh nghề nghiệp.


  • 11/05/2017 11:20
  • Hà Thị Anh Tuyết