EVNHCMC hưởng ứng phong trào cùng Thành phố lập lại trật tự lòng, lề đường

Theo đó, Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phổ biến đến toàn thể CNVC-LĐ nghiêm túc thực hiện các nội dung để cùng toàn Thành phố khắc phục và làm chuyển biến tình hình tái lập trật tự lòng, lề đường, vỉa hè trên địa bàn.

Cụ thể, phổ biến, giáo dục về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông nhằm tạo sự đồng tình của CNVC-LĐ trong đơn vị và phải coi đây là một nội dung trong việc xây dựng Văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty; Tuyệt đối không được lấn chiếm vỉa hè, lòng đường dưới mọi hình thức. Đặc biệt, đội ngũ lái xe phải dừng, đỗ xe đúng nơi quy định.

Các công ty điện lực cần tăng cường việc giám sát, đảm bảo chất lượng thi công trên lưới điện; các bộ phận có liên quan phải thực hiện kỹ công tác chuẩn bị thi công sửa chữa nhanh nhất trên lưới; đối với các nhà thầu phải thực hiện nghiêm việc tái lập vỉa hè, lòng đường theo đúng quy định, tuyệt đối không sử dụng vỉa hè để lưu giữ vật tư thiết bị.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, kịp thời sửa chữa các điểm mất an toàn trên lưới điện; xử lý ngay trụ điện còn tồn tại dưới lòng đường, trong các hẻm làm ảnh hưởng đến việc đi lại và gây mất an toàn cho bà con; tích cực triển khai các công trình chỉnh trang dây thông tin trên trụ điện để góp phần nâng cao chất lượng mỹ quan đô thị toàn Thành phố.

 


  • 17/03/2017 02:45
  • Nguồn: hcmpc.com.vn