EVN vận động cán bộ công nhân viên quyên góp ủng hộ Quỹ tương trợ xã hội năm 2017

Ngày 15/3, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Chỉ thị liên tịch số 59/CTLT/EVN-CĐĐVN về việc vận động quyên góp ủng hộ Quỹ tương trợ xã hội năm 2017.

Theo đó, năm 2017, nguồn quỹ từ sự đóng góp của cán bộ, công nhân viên sẽ tiếp tục được sử dụng để chăm lo cho CBCNV gặp khó khăn. Đồng thời, Tập đoàn đang xây dựng Nhà Truyền thống để trở thành nơi lưu giữ các hiện vật, hình ảnh, tư liệu,… phản ánh quá trình xây dựng và phát triển của ngành Điện lực Việt Nam, để tri ân các thế hệ đi trước, Tập đoàn chủ trương xây dựng Đài kỷ niệm Tự vệ Nhà máy Điện Yên Phụ trong khuôn viên khu vực Nhà Truyền thống.  

Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam vận động toàn thể CNVCLĐ trong Tập đoàn đóng góp ủng hộ ít nhất 1 ngày lương tính trên mức lương cơ sở của Tập đoàn với tổng hệ số mức lương của từng người (bao gồm hệ số cấp bậc + phụ cấp chức vụ (nếu có).

Toàn bộ số tiền ủng hộ các đơn vị chuyển về tài khoản: Công đoàn Điện lực Việt Nam, số tài khoản: 112.00000.1555 – Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội. 


  • 16/03/2017 02:22
  • Thảo Nguyên