EVN đào tạo về nâng cao năng suất lao động

Trong các ngày 27/2 – 1/3, tại TP. Đà Nẵng, Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung - được giao nhiệm vụ bởi EVN/EVNNPT - phối hợp với Điện lực Malaysia TNB tổ chức khóa đào tạo về nâng cao năng suất lao động. Đây là một phần trong kế hoạch hoạt động năm 2017 của Nhóm 5 hợp tác HAPUA về nguồn nhân lực

Các học viên đi tham quan thực tế

Tham dự khóa đào tạo có 38 học viên đến từ Công ty PJB Indonesia, Công ty NGCP Philippines và các đơn vị thành viên, trực thuộc của EVN.

Tham gia giảng dạy có ông Suhaimi Bin Sudin – Tư vấn cao cấp của Điện lực Malaysia TNB và Trường Đại học Tenaga Nasional. Ông là chuyên gia tư vấn, có nhiều năm kinh nghiệm thiết kế, giảng dạy các chương trình đào tạo trong cộng đồng các nước ASEAN.

Trong chương trình, học viên được truyền đạt về các chuyên đề: (1) Nắm bắt quản trị năng suất và các thực hành; (2) Mô hình năng suất lao động; (3) Thực thi và duy trì các công cụ năng suất; (4) Đo lường năng suất và thiết lập các chỉ tiêu.

Các học viên cũng đi thực tế tại Tổng công ty CP Dệt May Hòa Thọ để tìm hiểu, học hỏi áp dụng thành công về công cụ 5S, Lean Production.

Nâng cao năng suất lao động là vấn đề cốt lõi để đảm bảo doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững trong giai đoạn hội nhập sâu rộng hiện nay. 


  • 02/03/2017 03:57
  • Lê Đức Quỳnh Nam