Đường đến bệnh viện nhanh nhất

Một tay thanh niên chạy xe có tốc độ rất cao. Anh ta phanh xe gấp và hỏi một ông cụ đang đi bộ:

- Cụ ơi cho con hỏi từ đây đến bệnh viện đa khoa đi đường nhanh nhất ạ?

Ông cụ đáp không cần nghĩ:

- Cứ đi thẳng. 

Chàng trai hỏi tiếp:

- Chạy bao lâu nữa thì đến đó cụ ạ? 

Ông cụ trả lời:

- Anh cứ chạy với tốc độ như lúc nãy thì là đến ngay thôi mà.

- !!!


  • 19/06/2017 01:10
  • Sưu tầm