"CBCNV ngành Điện làm việc rất tích cực, nghiêm túc, chặt chẽ..."

Đó là nhận xét của khách hàng Nguyễn Văn Cường, TP Biên Hòa, Đồng Nai trong thư cảm ơn gửi Ban lãnh đạo Công ty Điện lực Đồng Nai ngày 3/3/2017.

Ngày 27/2 vừa qua, trong lúc chờ thợ điện tới sửa chữa, do nôn nóng, khách hàng Nguyễn Văn Cường đã vô tình đấu nối dây điện phía trước đồng hồ điện và bị lập biên bản, cắt điện.

CBCNV Công ty Điện lực Đồng Nai đã kiểm tra, xác minh thực tế đơn trình bày sự việc của anh Cường, đồng thời phân tích hướng dẫn để anh hiểu về trình tự, quy định của ngành Điện khi xảy ra sự cố, nhằm tránh lặp lại sự việc sau này. Đến ngày 3/3/2017, gia đình anh đã được cấp điện trở lại.

Anh Cường đã gửi thư cảm ơn tới Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Đồng Nai và tự lấy đó làm bài học cho bản thân trong quá trình sử dụng điện.

 


  • 06/03/2017 05:03
  • Thảo Nguyên