88 triệu đồng ủng hộ Câu lạc bộ hưu trí PC Sơn La

Ngày 13/6, Ban Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) đã trao tặng Ban liên lạc Câu lạc bộ hưu trí PC Sơn La số tiền hơn 88 triệu đồng từ nguồn quỹ vận động quyên góp, ủng hộ của CNVC-LĐ trong đơn vị.

Giám đốc PC Sơn La trao số tiền ủng hộ cho ông Hà Văn Thức - Trưởng ban liên lạc Câu lạc bộ hưu trí PC Sơn La

Câu lạc bộ hưu trí PC Sơn La được thành lập năm 2014, với 150 hội viên là CNVC - LĐ đã công tác, làm việc tại Công ty Điện lực Sơn La.

Với mong muốn nâng cao chất lượng hoạt động và hỗ trợ một phần kinh phí tài chính cho Câu lạc bộ, tại Hội nghị người lao động năm 2017, Ban Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty đã trình, xin ý kiến và được toàn thể CNVC - LĐ trong Công ty đồng tình ủng hộ.

Đây là hoạt động có ý nghĩa to lớn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái đối với các thế hệ đã từng gắn bó, cống hiến cho Công ty Điện lực Sơn La.


  • 16/06/2017 10:20
  • Ngọc Diệp