• 15/05/2018

Là một đất nước có nền kinh tế hùng mạnh, Đức luôn được đánh giá là có văn hóa doanh nghiệp rất chuyên nghiệp và hiệu quả. Bài toán kinh doanh để thu được lợi nhuận cao nhất luôn là vấn đề ưu tiên hàng đầu của các doanh nhân và những nhà nghiên cứu thị trường. Tuy nhiên ở Đức, họ coi trọng việc tuân...


  • 15/05/2018

Khi nói đến chuyện phúc lợi dành cho nhân viên, Google từ lâu nay vẫn được xem là "tốt nhất trong nhóm tốt nhất". Tuy nhiên, ngày càng có thêm nhiều công ty đã nâng cao phúc lợi của họ nhằm thu hút các tài năng hàng đầu.


  • 24/04/2018

Tác phong là cách thức, phong cách công tác, sinh hoạt có tính ổn định, có nét riêng của con người và tổ chức, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng và hiệu quả hoạt động của họ. Nó là biểu hiện của thái độ và lối ứng xử của con người, gắn liền với phạm trù đạo đức. Tác phong công nghiệp được hiểu là...


  • 22/04/2018

Mỗi buổi sáng, nhân viên Amazon bắt đầu ngày mới bằng việc trả lời một câu hỏi xuất hiện trên màn hình máy tính của mình.


  • 11/03/2018

Không có sự thay đổi nào là dễ dàng và không mất thời gian nhưng mọi sự đều cần khởi đầu từ hôm nay. Việc tiếp thu và ứng dụng thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 tại EVNHANOI cũng đã được khởi động.


  • 23/02/2018

Những quy tắc có vẻ ngắn gọn và đơn giản này đã tổng hòa được những mối quan hệ trong một tổ chức: Cán bộ quản lý – đồng nghiệp – khách hàng.


  • 23/01/2018

Mỗi ngày, CEO Robbert Rietbroek của PepsiCo luôn yêu cầu các nhân viên đi về một cách "ồn ào" nhất nhằm đem lại cân bằng cho công việc và cuộc sống. Ông muốn triệt tiêu văn hóa ngồi lâu để "được về trễ" nhằm gây ấn tượng với đồng nghiệp như ở nhiều nơi khác.


  • 22/01/2018

Netflix luôn tự hào rằng công ty chỉ thuê những người "trưởng thành thật sự", và sau khi đã được tuyển dụng, những "người lớn" này được thoải mái sáng tạo và cống hiến mà không phải chịu bó buộc bởi bất kỳ quy trình phức tạp nào.


  • 21/01/2018

Quá trình phát triển của một doanh nghiệp có thể gặp phải những thời điểm mà văn hoá bị suy đồi. Một số cá nhân vì lợi ích bản thân đã làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích chung của tập thể.


  • 21/01/2018

Trên thực tế, không ít doanh nghiệp tuy có năng lực, nhưng do người đứng đầu không chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nên hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng đi xuống.