• 11/03/2018

Không có sự thay đổi nào là dễ dàng và không mất thời gian nhưng mọi sự đều cần khởi đầu từ hôm nay. Việc tiếp thu và ứng dụng thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 tại EVNHANOI cũng đã được khởi động.


  • 23/02/2018

Những quy tắc có vẻ ngắn gọn và đơn giản này đã tổng hòa được những mối quan hệ trong một tổ chức: Cán bộ quản lý – đồng nghiệp – khách hàng.


  • 23/01/2018

Mỗi ngày, CEO Robbert Rietbroek của PepsiCo luôn yêu cầu các nhân viên đi về một cách "ồn ào" nhất nhằm đem lại cân bằng cho công việc và cuộc sống. Ông muốn triệt tiêu văn hóa ngồi lâu để "được về trễ" nhằm gây ấn tượng với đồng nghiệp như ở nhiều nơi khác.


  • 22/01/2018

Netflix luôn tự hào rằng công ty chỉ thuê những người "trưởng thành thật sự", và sau khi đã được tuyển dụng, những "người lớn" này được thoải mái sáng tạo và cống hiến mà không phải chịu bó buộc bởi bất kỳ quy trình phức tạp nào.


  • 21/01/2018

Quá trình phát triển của một doanh nghiệp có thể gặp phải những thời điểm mà văn hoá bị suy đồi. Một số cá nhân vì lợi ích bản thân đã làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích chung của tập thể.


  • 21/01/2018

Trên thực tế, không ít doanh nghiệp tuy có năng lực, nhưng do người đứng đầu không chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nên hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng đi xuống.


  • 23/12/2017

Văn hóa sáng tạo của Apple nổi bật ở việc cam kết luôn ở mức cao nhất với hàng loạt mục tiêu phải đạt được đúng deadline. Nhiều nhân viên Apple trả lời phỏng vấn rằng 1 tuần làm việc của họ có thể kéo dài từ 60 đến 70 giờ, tuy nhiên mọi người vẫn làm hết mình không phải chỉ vì tiền lương.


  • 22/12/2017

Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Khen thưởng là sự kết hợp giữa “khen” và “thưởng”, bao gồm cả lợi ích vật chất và tinh thần.


  • 23/11/2017

Đó là đánh giá của ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Công Thương về việc thực thi công tác Bình đẳng giới trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2007 - 2017 tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới và thực hiện Nghị quyết 11- NQ/TW của Bộ Chính...


  • 13/11/2017

Nơi công cộng ở đây là ngoài công sở, có đặc điểm là đông người; họ đến từ nhiều nền văn hóa tổ chức, cộng đồng khác nhau, thường khác nhau về lứa tuổi, giới tính, tôn giáo, học vấn, nghề nghiệp, giàu nghèo, có cả khác nhau về ngôn ngữ, dân tộc, quốc gia… Vì vậy, văn hóa giao tiếp, ứng xử nơi công...