• 01/06/2017

Nhiều chính sách quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, tài chính, doanh nghiệp, xã hội... sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 6/2017.


  • 22/05/2017

Trong tuyển dụng, đặc biệt cho những vị trí chủ chốt, nhà tuyển dụng rất cần tìm hiểu tâm tính của ứng viên thay vì chỉ quan sát thái độ, kiểm tra kiến thức và kỹ năng chuyên môn.


  • 10/05/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2017.


  • 10/05/2017

Phạt đến 3 triệu đồng nếu vức xác động vật ra môi trường, phạt đến 5.000.000 đồng nếu phổ biến phim không đúng quy định, bãi bỏ nhiều mẫu hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất... là những chính sách có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2017.


  • 03/04/2017

Dịp lễ Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, cán bộ, công chức sẽ được nghỉ liên tiếp 4 ngày liên tục.


  • 02/04/2017

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 20/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư 195/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 130/2016/TT-BTC) bổ sung thêm điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).


  • 21/03/2017

Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 52/HD-CĐĐVN ngày 9/3/2017, hướng dẫn thực hiện xét tặng Bằng Lao động sáng tạo.


  • 02/03/2017

Hàng loạt các chính sách quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, tài chính, doanh nghiệp, xã hội... sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 3/2017.


  • 24/02/2017

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Hướng dẫn số 36/CĐĐVN-ToC ngày 21/2/2017 về hướng dẫn công tác nhân sự BCH Công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở tại Đại hội công đoàn các cấp.


  • 22/02/2017

Ngày 9/12/2016, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Quyết định số 214/QĐ-EVN quy định tạm thời Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đồng thời đã có Văn bản số 5266/EVN-TC&NS hướng dẫn chuyển xếp từ hệ thống thang lương, bảng lương do Chính phủ...