• 10/11/2017

“Ngày pháp luật” năm 2017 được Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC) triển khai một cách sâu rộng, đồng bộ, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có trọng tâm.


  • 24/10/2017

“Không mặc trang phục hở hang, in hình ảnh phản cảm đến nơi làm việc hoặc tới liên hệ công tác tại các đơn vị bạn; không hút thuốc lá tại nơi công cộng và nơi làm việc...” - Những quy định cụ thể như vậy đã giúp Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 xây dựng và duy trì hình ảnh người làm điện văn minh.


  • 10/10/2017

Đây là một trong những nội dung hướng dẫn của Công đoàn Điện lực Việt Nam tới các đơn vị trực thuộc về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10) tại văn bản số 260/HD-CDĐVN ban hành ngày 5/9/2017.


  • 09/10/2017

Trung tâm và Công đoàn Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC) vừa phát động phong trào thi đua liên tịch “Thực hiện tốt 5S, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp”.


  • 03/10/2017

Là câu slogan khởi đầu cho tiến trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp và cũng là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Công ty Thủy điện Tuyên Quang. 10 năm qua, văn hóa luôn là chất keo gắn kết con người, tạo nên “Ngôi nhà chung TuyênQuangHPC”, nơi mỗi CBCNV đều nỗ lực chung tay cùng vun đắp và cống...


  • 24/09/2017

Nếu ý tưởng nhân viên đề xuất chưa thực sự hoàn hảo, các thành viên trong Hội đồng sáng kiến Công ty Điện lực Cà Mau (PC Cà Mau) sẽ cùng nhau phát triển ý tưởng đó và khuyến khích các tác giả tìm cách để hoàn thiện. Đây cũng là cách PC Cà Mau trân trọng mọi ý tưởng và sự sáng tạo của người lao động.


  • 23/09/2017

Trong gần 1 năm Công ty Phát triển Thủy điện Sê San quyết liệt xây dựng “môi trường không khói thuốc”, tỉ lệ người hút thuốc giảm xuống còn 7%/tổng số CBCNV toàn Công ty. Con số này càng đặc biệt khi hầu hết người lao động ở đây đều là nam giới. “Bí quyết” của họ là gì?


  • 11/09/2017

Ngày 31/8/2017, Chủ tịch EVNNPC đã ra quyết định số 2629/QĐ-EVNNPC về việc phê duyệt Đề án chiến lược phát triển văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.


  • 04/09/2017

Xác định kinh doanh và dịch vụ khách hàng (KD&DVKH) là xương sống, khách hàng là trung tâm của sự phát triển bền vững, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đang nỗ lực đổi mới toàn diện nhằm mang lại những dịch vụ tốt hơn cho khách hàng.


  • 18/07/2017

Đó là khẳng định của ông Đỗ Minh Lộc, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) khi đánh giá về sự cần thiết xây dựng quy trình làm việc hợp lý trong doanh nghiệp.