• 06/02/2018

Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ký Quyết định số 40/QĐ-EVN ngày 12/1/2018 về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018.


  • 06/02/2018

Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành công văn số 27/HD-CĐĐLVN ngày 26/1 về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2018.


  • 14/01/2018

Vừa qua, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành công văn số 402/CV-CDĐVN ngày 22/12/2017 về thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2018.


  • 22/12/2017

“Nhiều doanh nghiệp cho rằng, ngày đầu đến làm việc, trưởng phòng chỉ cần dẫn nhân viên mới đi một vòng giới thiệu với các phòng ban và đồng nghiệp. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn chính là giúp đồng nghiệp mới hòa nhập nhanh chóng, trong đó, việc đón tiếp chu đáo sẽ tạo nên sự thiện cảm và nhân viên...


  • 22/12/2017

“Khen thưởng không công bằng chính là tự hủy hoại con đường đi tới thành công của một doanh nghiệp. Khen thưởng như nhau đối với mọi nhân viên dù cho kết quả công việc họ làm khác nhau là thiếu công bằng” - Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thu Lan, Phó Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVNNPC xung quanh việc...


  • 10/11/2017

“Ngày pháp luật” năm 2017 được Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC) triển khai một cách sâu rộng, đồng bộ, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có trọng tâm.


  • 24/10/2017

“Không mặc trang phục hở hang, in hình ảnh phản cảm đến nơi làm việc hoặc tới liên hệ công tác tại các đơn vị bạn; không hút thuốc lá tại nơi công cộng và nơi làm việc...” - Những quy định cụ thể như vậy đã giúp Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 xây dựng và duy trì hình ảnh người làm điện văn minh.


  • 10/10/2017

Đây là một trong những nội dung hướng dẫn của Công đoàn Điện lực Việt Nam tới các đơn vị trực thuộc về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10) tại văn bản số 260/HD-CDĐVN ban hành ngày 5/9/2017.


  • 09/10/2017

Trung tâm và Công đoàn Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC) vừa phát động phong trào thi đua liên tịch “Thực hiện tốt 5S, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp”.


  • 03/10/2017

Là câu slogan khởi đầu cho tiến trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp và cũng là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Công ty Thủy điện Tuyên Quang. 10 năm qua, văn hóa luôn là chất keo gắn kết con người, tạo nên “Ngôi nhà chung TuyênQuangHPC”, nơi mỗi CBCNV đều nỗ lực chung tay cùng vun đắp và cống...