• 05/04/2018

Ngày 02/04, Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình (PC Ninh Bình) đã tổ chức ký cam kết thi đua thực thi văn hóa doanh nghiệp và văn hóa an toàn lao động năm 2018 giữa Giám đốc Công ty và Chủ tịch công đoàn với Trưởng các đơn vị trực thuộc.


  • 23/03/2018

Vừa qua, PC Hưng Yên đã phát động phong trào, đưa ra 8 mục tiêu thi đua trong công tác thực thi văn hóa doanh nghiệp nói riêng và công tác sản xuất kinh doanh của Công ty nói chung.


  • 24/02/2018

Ban chỉ đạo Văn hóa doanh nghiệp Công ty Điện lực Cà Mau vừa tổ chức Lễ ký cam kết thực hiện giao ước thi đua và thực thi văn hoá doanh nghiệp năm 2018.


  • 06/02/2018

Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ký Quyết định số 40/QĐ-EVN ngày 12/1/2018 về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018.


  • 06/02/2018

Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành công văn số 27/HD-CĐĐLVN ngày 26/1 về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2018.


  • 14/01/2018

Vừa qua, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành công văn số 402/CV-CDĐVN ngày 22/12/2017 về thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2018.


  • 22/12/2017

“Nhiều doanh nghiệp cho rằng, ngày đầu đến làm việc, trưởng phòng chỉ cần dẫn nhân viên mới đi một vòng giới thiệu với các phòng ban và đồng nghiệp. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn chính là giúp đồng nghiệp mới hòa nhập nhanh chóng, trong đó, việc đón tiếp chu đáo sẽ tạo nên sự thiện cảm và nhân viên...


  • 22/12/2017

“Khen thưởng không công bằng chính là tự hủy hoại con đường đi tới thành công của một doanh nghiệp. Khen thưởng như nhau đối với mọi nhân viên dù cho kết quả công việc họ làm khác nhau là thiếu công bằng” - Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thu Lan, Phó Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVNNPC xung quanh việc...


  • 10/11/2017

“Ngày pháp luật” năm 2017 được Trung tâm Thông tin Điện lực (EVNEIC) triển khai một cách sâu rộng, đồng bộ, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có trọng tâm.


  • 24/10/2017

“Không mặc trang phục hở hang, in hình ảnh phản cảm đến nơi làm việc hoặc tới liên hệ công tác tại các đơn vị bạn; không hút thuốc lá tại nơi công cộng và nơi làm việc...” - Những quy định cụ thể như vậy đã giúp Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 xây dựng và duy trì hình ảnh người làm điện văn minh.