• 23/04/2017

1. Hãy nói chuyện với người khác về chính họ, và họ sẽ lắng nghe cả nhiều giờ (Dale Carnegie)


  • 23/02/2017

1.Tất cả vinh quang đều đến từ sự dám bắt đầu (Eugene F Ware)


  • 14/02/2017

1. Lịch sự và khiêm tốn chứng tỏ con người có văn hóa thực sự. (H.D.Balzac)


  • 25/01/2017

1. Để thấu hiểu được một sự thật, cần có hai người - một người để nói và một người để lắng nghe. (Henry David Thoreau)


  • 20/01/2017

1. Bạn đi chậm hay nhanh không quan trọng bằng việc bạn có đi hay không.


  • 03/01/2017

1. Đừng để tuột mất ước mơ hay khát vọng của bạn. Vì nếu điều đó xảy ra, bạn có thể vẫn tồn tại nhưng bạn đã ngừng sống mất rồi (Henry David Thoreau)


  • 21/12/2016

1. Sự đơn điệu và cô độc của một cuộc sống yên lặng kích thích trí sáng tạo. (Albert Einstein)


  • 20/11/2016

1. Hãy cẩn thận với những chi phí nhỏ. Một lỗ rò bé có thể làm đắm cả con tàu (Benjamin Franklin)


  • 27/10/2016

1. Hãy học cách lắng nghe. Cơ hội có thể gõ cửa rất khẽ khàng. (Frank Tyger)


  • 23/10/2016

1. Chí khí mạnh mẽ là ngọn lửa của cuộc sống, tinh túy của tinh thần (Sabi)