• 17/02/2017

Ngày 9/12/2016, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Quyết định số 214/QĐ-EVN về việc Ban hành Hệ thống thang bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Quy định sẽ có nhiều điểm mới áp dụng cho người lao động (NLĐ) đang làm việc tại các đơn vị.


  • 24/01/2017

Dẫn tôi đi thăm những căn nhà đang được khẩn trương hoàn thiện, anh Ngô Bá Quang – Bí thư đoàn Thanh niên Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát cho biết: “Cả 122 căn hộ dành cho cán bộ, công nhân của Nhà máy đều đã kịp hoàn thiện trong dịp Tết này”.


  • 11/01/2017

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) có chủ trương hết sức đúng đắn và kịp thời là phải xây dựng nhà trực vận hành cho các đội quản lý tổng hợp của các điện lực cấp huyện có địa bàn quản lý rộng, phức tạp, xa xôi hẻo lánh, vùng hải đảo, đi lại khó khăn…


  • 15/12/2016

Thực hiện chủ đề năm 2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề ra là "Năm nâng cao năng lực quản trị trong EVN", Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực quản trị và năng suất lao động.


  • 06/12/2016

Trong những năm qua, với hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã thực sự trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp điện năng. Bên cạnh đó, CBCNVC-NLĐ trong Tổng công ty còn làm tốt công tác an sinh xã hội, chung sức chia sẻ...


  • 24/11/2016

Nhiều năm qua, trường Cao đẳng Điện lực TP Hồ Chí Minh đã liên tục đổi mới, đa dạng hóa ngành nghề và các loại hình đào tạo, đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Điện phía Nam và xã hội.


  • 21/11/2016

“Phân công lao động hợp lý, quản lý công việc có hệ thống, xây dựng và áp dụng chế tài thưởng - phạt công khai, minh bạch là những yếu tố quyết định năng suất lao động”.


  • 17/10/2016

Với nhiệm vụ quản lý, vận hành hai nhà máy thủy điện (NMTĐ) có quy mô bậc nhất Đông Nam Á là Thủy điện Sơn La (công suất 2.400 MW) và Thủy điện Lai Châu (1.200 MW) - lớn thứ 3 trong các thủy điện của Việt Nam, Công ty thủy điện Sơn La nhiều năm qua vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đảm bảo...


  • 14/10/2016

Thời gian qua, Công đoàn Công ty Điện lực Sóc Trăng (PC Sóc Trăng) luôn coi phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Tính đến nay, Công ty đã liên tục triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động (NLĐ),...


  • 22/09/2016

Triệt để áp dụng công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính - đó là một trong những chỉ đạo của EVN đến các đơn vị trong Tập đoàn về việc tăng cường công tác cải cách hành chính, theo văn bản số 3859/EVN-PC ban hành ngày 15/9/2016.